Adli Rapor İstemi ( Cinsel Saldırı )

T.C.

BALIKESİR

Cumhuriyet Başsavcılığı

Soruşturma No            :

ADLİ TIP KURUMU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE


........ tarihinde meydana gelen Nitelikli (Vücuda organ sokmak suretiyle) Cinsel Saldırı - Beden ve Ruh Bakımından Kendini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiyi Cinsel Amaçlı Hürriyetinden Yoksun bBrakmak suçlarının mağduru olan .............yazımız ile birlikte sol kolu mühürlü olarak görevli memura trefakatinde  gönderilmiştir.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında, mağdurun 5237 sayılı TCK.nun 102/3-a ve 109/3-f maddeleri anlamında  "beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda " olup olmadığının tespitine ihtiyaç duyulmaktadır.

Zira kişinin beden yada ruh Bakımından Kendini Savunamayacak durumda bulunması suç vasfının belirlenmesinde ve cezanın tayininde önem arz etmektedir.

Mağdurun adli muayenesinin yapılarak, 5237 sayılı TCK.nun 102/3-a ve 109/3-f maddeleri anlamında  "beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda "bulunup bulunmadığı, bu bağlamda ruh olarak kendini savunamamısına neden olacak boyutta  her hangi bir akıl hastalığı yada akıl zayıflığına düçar olup olmadığı hususlarında düzenlenecek adli raporun C.Başsavcılığımıza gönderilmesi önemle rica olunur.


Cumhuriyet Savcısı

 

EKİ:

1-Şikayetçi beyanı

2-Mağdura ait .................sayılı rapor


 
free pokereverest poker revie